Aurikularna terapija


Inovacija na području zdravlja

Još uvek nedovoljno poznata na Zapadu, Aurikularna terapija je praksa koja pripada nekonvencionalnoj medicini, koja je, zbog svojih čvrstih naučnih osnova, prepoznata od strane Svetske Zdravstvene Organizacije kao dijagnostička i terapeutska disciplina. Osnovni princip na kome se bazira ova disciplina je postojanje bliske veze između uha i centralnog nervnog sistema koji omogućuje blagotvorne efekte stimulacijom uha. Koreni ove discipline sežu daleko u prošlost jer su drevni Egipćani poznavali koncepte vezane za akupunkturu. Posebno su značajna ispitivanja francuskog doktora Dr. Paula Nogiera, koji je 50-tih godina prošlog veka dao značaj mapi uha, prepoznajući sve veze između uha i delova tela i organa. Zadnjih godina raste interes istraživača i naučnika na klinikama. Napisano je nekoliko naučnih radova koji omogućavaju proučavanje neurobiološke osnove kao i ocenu novih kliničkih primena. Bol, napetost, uznemirenost i slični poremećaji, nesanica, pušenje i ostale zavisnosti, debljina i poremećaji u ishrani predstavljaju glavna područja kliničke primene kao i nove pravce istraživanja.