dott. GIANCARLO BAZZONI

Hirurg. Kao doktor, studirao je medicinu i filozofiju na Univerzitetima u Kaljariju i Đenovi. 1980 počeo je program obuke iz akupunkture i aurikularne terapije u Turinu, Parizu i Lijonu, gde su ga obučavali najveći stručnjaci tog vremena. Objavio je brojne radove u celosti. Njegovo ime se spominje u mnogim izveštajima i referatima na nacionalnim i međunarodnim kongresima u kojima je učestvovao i kao predavač i kao predsedavajući. Predaje na raznim školama koje pripadaju Talijanskoj Federaciji Društava Akupnkture (FISA), kao i Magistarskim i naprednim tečajevima iz akupunkture na nekoliko talijanskih univerziteta. On je direktor Talijanske Škole Akupnkture, Aurikularne Terapije i Komplementarne Medicine koja se oslanja na FISA. Trenutno je koordinator u Komisiji za Nekonvencionalnu Medicinu osnovanu od strane Reda Doktora Sasarija, čiji je član od 1995. Trenunto radi kao doktor aukurikularne akupunkture u ordinacijama u Rimu, Turinu i Đenovi.


ŠTA JE AURIKULARNA TERAPIA?

Aurikularna Akupunktura (Aurikularna Terapija) je disciplina koja pripada nekonvencionalnoj medicini, koja koristi uho za dijagnozu i lečenje. To je relativno mlada disciplina: stvorena je pedesetih godina od strane briljantnog francuskog doktora P. Nogiera. Njen potencijal je prepoznat širom sveta. Osnovni princip se sastoji u tome da uho predstavlja strukturu i funkcije celog organizma (aurikularna mapa), postavljajući tako osnove za suptilne dijagnostičke i terapeutske sisteme. U zadnje vreme stalno se povećava broj naučnika i istraživača na klinikama koje je ova disciplina je privukla. Napisani su mnogi radovi koji nam omogućavaju da detaljno proučimo neurobiološku osnovu i ocenjujemo nove kliničke primene. Regulacija bola, napetost, uznemirenost i slični poremećaji, nesanica, pušenje i ostalie zavisnosti, debljina i poremećaji u ishrani predstavljaju glavna područja gde postoje značajni klinički dokazi o uspešnosti. Na osnovu toga je moguće predvideti i mnoge nove pravce istraživanja.

UPOZNAVANJE SA AURIKULARNOM TERAPIJOM
Autor:
dokt. GIANCARLO BAZZONI
Edizioni Menin (119 pp.)

Pri kraju Konvencije o Aurikularnoj Terapiji koja se održavala u nedelju 15-tog Novembera 2009, predstavljena je knjiga "Conoscere l'Auricoloterapia" koju je napisao Dr. Giancarlo Bazzoni. U predgovoru, Gianna Meconcelli, predsedavajuća Studijske Grupe o akupunkturi i prirodnim terapijama, napisala je: "... fleksibilna ali u isto vreme i jasna knjiga sa naučnog stanovišta, kojom se mogu služiti oni koje već poznaju aurikularnu terapiju. Pored toga, ona predstavlja izvanrednu priliku za one kojima je materija nepoznata da se upoznaju sa ovom divnom disciplinom..." Knjiga je podeljena na 9 poglavlja: od uvoda u aurikularnu terapiju do koncepta anatomije uha; od modela i mehanizama delovanja aurikularne terapije do aurikularnih tačaka, područja i mape. U knjizi je obrađena aurikularna dijagnoza, stimulacija uha, aurikularna terapija u kliničkoj praksi, i ključne primene aurikularne terapije. Poslednje poglavlje je posvećeno novim načinima aurikularne stimulacije: magnetnom pritisku.